BIOFEEDBACK / BIOREZONANȚĂ

Prin ce se diferenţiază INDIGO de alte dispozitive de Biofeedback?

Foarte multe aspecte fac din dispozitivul de biofeedback INDIGO unul dintre cele mai avansate și eficiente aparate existente pe piaţă la ora actuală din punct de vedere tehnologic. Două metode patentate care atestă acest fapt sunt testarea amprentei trivectoriale (Trivector Signature) și procesul de evaluare biofeedback Xrroid. Aceste două metode, combinate cu o creștere semnificativă a vitezei de transfer a datelor, receptivităţii și amplitudinii, contestă teoriile conform cărora măsurarea și interpretarea rezistenţei era de ajuns pentru a obţine asemenea informaţii. Aceste amprente energetice se calculează printr-un sistem matematic unic de ecuaţii și algoritmi, care oferă o imagine 3D, bazată pe 3 vectori: voltaj, amperaj și rezistenţă. Acest calcul, denumit amprenta trivectorială (Trivector Signature) se poate face pentru fiecare substanţă și energie existentă. Inventatorul acestor două metode a descoperit o modalitate foarte efi cace de utilizare a potenţialului evocat și amprentelor voltametrice sau frecvenţelor rezonante ale fiecărei substanţe pentru a neutraliza factorii de stres din organism.

            Printr-un sistem sofisticat compus din software, computer și dispozitiv, mii de amprente trivectoriale sunt stocate în baza de date a software-ului (matricea principală). Aceste amprente sunt apoi transmise energetic clientului la o viteză biologic de 1/1000 de secundă, prin stimulare cu micro-curenţi. În timpul acestui proces computerul măsoară și raportează reacţiile bio-energetice la aceste amprente. Viteza la care se desfășoară acest proces este patentată ca procesul Xrroid; acest test EPR de 5 minute relevă reacţiile organismului la mai mult de 11.000 de factori care ne influenţează starea de sănătate.

             Pe scurt, funcţionarea organismului este în proporţie de 100% electrică. Majoritatea proceselor fiziologice nu sunt percepute la nivel conștient. De exemplu, nu conștientizăm tensiunea musculară acumulată, enzimele eliberate de pancreas sau modificările undelor cerebrale. Fiecare asemenea proces implică un transfer de energie electrică, chimică, cuantică sau fotonică. Aceste activităţi energetice reprezintă de fapt acţiuni și reacţiuni fiziologice la stimuli electrici, detectate de Dispozitivul de Biofeedback INDIGO și transmise clientului, pentru ca acesta să conștientizeze aceste procese și să înveţe să le echilibreze sau să le controloze energetic.

             Cel mai important aspect al dispozitivului INDIGO nu îl constituie simpla evaluare a corpului electric, ci măsurarea și evaluarea modificărilor survenite în corpul electric. Evaluarea și feedback-ul continuu al dispozitivului permit terapeutului să vizualizeze reacţiile clientului la cuvinte, idei, sau la orice alţi stimuli de biofeedback. Deoarece organismul este dinamic, niciodată static, nu există o valoare fi xă a tensiunii arteriale, ea variază cu fi ecare minut. Reacţiile și reactivitatea la o multitudine de stimuli sunt modalităţi importante prin care dispozitivul de Biofeedback INDIGO ajută clienţii să își controleze reacţiile la parametrii non-verbali ai subconștientului.

Bucla cibernetică

Factorii adiţionali care contribuie la popularitatea dispozitivului INDIGO printre profesioniștii din domeniul medical din întreaga lume sunt bucla cibernetică și abilitatea de auto-focus. Bucla cibernetică reprezintă calea pe care aparatul comunică cu calculatorul; progresul clientului se ”verifică” și se evaluează continuu.

             Capacitatea de auto-focus este coroborată cu bucla cibernetică, permiţând individualizarea protocoalelor de training, pentru a răspunde nevoilor detaliate și specifi ce ale fiecărui client în parte. Această funcţie permite de asemenea și ceea ce noi numim ”biofeedback pasiv”; abilitatea dispozitivului INDIGO de a re-educa reacţiile fizice ale clientului la nivel subconștient/autonomic. Binenţeles, dispozitivul îndeplinește și funcţii de ”biofeedback clasic” sau ”neuro-feedback”

Valori de rectificare

Foarte puţine modalităţi de tratament medicale, energetice sau psihologice ne dau posibilitatea să calculăm exact cum răspund pacienţii la tratament în fi ecare moment. Dispozitivul INDIGO calculează schimbările survenite în urma tratamentului în procente și la sfârșitul fiecărui protocol de reducere a stresului afișează un scor de rectificare, avantaj extraordinar pentru terapeuţi.

Evaluarea de bază și funcţia de Auto-Focus

Pe lângă faptul că software-ul are această capacitate precisă de auto-focus, are și o interfaţă foarte ușor de utilizat. În cele mai multe cazuri în care deschidem un nou panel de training, programele de biofeedback cele mai benefice pentru clientul în cauză sunt deja subliniate. Alegerile sunt făcute pe baza evaluării de bază iniţiale ale reacţiilor electrofiziologice (EPR).

            Programele mai pot fi selectate și folosind funcţia de auto-focus pentru a determina care program din panelul respectiv este cel mai potrivit pentru client.

            De exemplu, când lucrăm cu Programul de Frecvenţe Electro-fi ziologice (Electro-Physiological Frequency Program) dispozitivul ne va afișa în primul rând cea mai puternică reacţie la tiparele și activităţile undelor cerebrale specifi ce, și doar apoi va iniţia procesul de re-educare. În programul de Re-educare musculară a coloanei vertebrale (Spinal Muscular Reeducation),factorii de stres care afectează coloana vertebrală sunt mai întâi evaluaţi și afișaţi, și apoi se poate începe protocolul de re-educare. Acest proces de educare, specifi c dispozitivului INDIGO, reprezintă o nouă unealtă valoroasă atât pentru terapeuţi cât și pentru clienţi

Sistem de alarmă incorporat

Principiile pe care se bazează ”jurământul lui Hipocrate” al medicinei moderne (care cuprinde îndatoririle morale

ale ale unui medic, printre care se numără și cea de a nu dăuna pacientului) sunt integrate în modul de operare al

dispozitivului INDIGO. Sistemul de alarmă incorporat va semnala terapeutului momentul în care clientul a atins pragul maxim de acceptare al protocolului aplicat. Dacă clientul nu reacţionează la protocol în mod satisfăcător, software-ul va sesiza acest lucru și va întrerupe ședinţa.

Actualizări online (Update-uri)

Un alt motiv pentru care dispozitivul INDIGO este preferat și folosit de specialiștii din ce în ce mai ocupaţi din domeniul sănătăţii pentru reducerea stresului, ameliorarea durerii, re-educare musculară, re-educarea activităţii undelor cerebrale prin relaxare și multe altele, este sistemul de update online, care permite terapeuţilor să descarce funcţiile nou apărute sau actualizări ale programului printr-un simplu click pe un icon instalat pe desktopul calculatorului în momentul în care acestea apar

O nouă viziune pentru starea de bine

Dispozitivul INDIGO introduce o nouă viziune pentru starea de bine pe piaţa mondială a sănătăţii. Un anumit procent  al celor care participă la ședinţele de biofeedback INDIGO declară că au ”simţit” căldură sau furnicături delicate în timpul ședinţei. Aceste senzaţii se datorează următoarelor: receptivitate de 64 de ori mai mare; rata de transfer a datelor de 24 de ori mai mare; frecvenţa outputului de 50 de ori mai mare și o amplitudine de 1,5 ori mai mare, precum și acurateţe și coerenţă al semnalului INDIGO semnificativ crescute faţă de orice alt dispozitiv de acest fel existent la ora actuală. Performanţa acestui dispozitiv este mult superioară concurenţei; de fapt, terapeuţi din întreaga lume își schimbă dispozitivele de biofeedback depășite pe sistemul INDIGO pentru a beneficia de toate avantajele oferite de sistemul INDIGO și a oferi clienţilor lor cele mai sofisticate metode de biofeedback existente pe piaţă la momentu actual.

Acustica INDIGO

Software-ul INDIGO are propriile sunete specifice. Partiturile originale de tonuri solfeggio intensifică experienţa de relaxare trăită de client în timpul ședinţei de biofeedback.

 • Se spune că tonurile Solfeggio au fost folosite încă din antichitate de călugării gregorieni pentru a intensifica înălţarea spirituală în timpul slujbei religioase. Conform bisericii, aceste tonuri s-au pierdut de-a lungul istoriei, fiind descoperite și redate umanităţii recent.
 • Se crede ca frecvenţele acestor tonuri au efecte incredibile asupra organismului uman, mai ales asupra

ADN-ului.

 • Tonurile Solfeggio stimulează înălţarea și transformarea spirituală.
 • Energia organismului asupra căreia tonurile Solfeggio au cel mai mare efect este cea fizica,eterica mental/emo-

 tionala si astrala

 • Muzica compusă din gama antică Solfeggio stimulează creativitatea, rezolvarea problemelor și

sănătatea holistică.

 • Tonurile Solfeggio sunt completarea perfectă a ședinţelor de biofeedback INDIGO, intensificand experienţa trăită de clienţi și stimulându-i să se relaxeze adânc, să-și găsească pacea interioară și să intre în contact cu divinitatea pentru a obţine armonie spirituală.

      Cele șase frecvenţe Solfeggio includ:

 • UT – 396 Hz – pentru eliberarea de frică și vinovăţie
 • RE – 417 Hz – pentru facilitarea schimbării și rezolvarea

                                diferitelor probleme

 • MI – 528 Hz – transformări/miracole (Reparare DNA)
 • FA – 639 Hz – relaţii/capacităţi de interacţionare
 • SOL – 741 Hz –stimularea intuiţiei
 • LA – 852 Hz – întoarcerea la spiritual

 

       Dispozitivul INDIGO poate adăuga amprente/semnături energetice specifice adiţionale într-un anume program de training, de exemplu adăugarea amprentelor energetice destinate stresului inflamator la un program de re-educare pentru traumatisme sau durere. Cadrele medicale licenţiate declară că există beneficii imense în programele de biofeedback de imagistică mentală-vizuală pentru:

 • Homotoxicologie (Reducerea stresului toxic)
 • Oxigenare
 • Echilibrarea energiei spinale
 • Echilibrare sanguină
 • Program dental
 • Probleme degenerative
 • Plăgi/Traumatisme
 • Durere
 • Oboseală cronică
 • Fibroză
 • Electroacupunctură
 • Și multe altele…

Descrierea programelor

Programul de training Auto Frequency/ Auto Varhope

Realizează o evaluare iniţială a dezechilibrelor legate de stres în polaritatea sistemelor de organe, și facilitează re-educarea tiparelor de stres.

Programul de training Auto Trivector

Un program de re-educare a tiparelor de stres în cele trei unde primare găsite în ţesuturile sănătoase: capacitatea,inductanţa și conductanţa.

Programul de training Super Learning (Stimularea capacităţii de a studia)

Re-educă și stimulează intelectul pentru a spori capacitatea de a învăţa.

Programul de training Autonomic Nervous (Sistemul nervos autonom)

Permite re-educarea tiparelor de stres în sistemul nervos simpatic, parasimpatic și digestiv.

Re-educarea musculară a șirei spinării

Permite re-educarea mușchilor și nervilor asociaţi șirei spinării.

Re-educarea musculară pentru sportivi

Re-educare musculară și programe de reducere a stresului specifi ce pentru creșterea performanţei.

Programul de training pentru nutriţie și homeopatie (Nutrition and Homeopathy Feedback)

Trimite amprente/semnături energetice homeopate și nutriţionale pentru reducerea stresului asociat.

Programul de training pentru echilibrarea stresului și cortizolului (Stress and Cortisol Rebalancing)

Ajută clientul să dezvolte tipare sănătoase ale suprarenalelor.

NLP- Programare neurolingvistică pentru reducerea stresului

Program de re-educare a reacţiilor neuro-transmiţătorilor și a reacţiilor clientului la factori mentali și emoţionali

Programul de training pentru rezonanţa spirituală (Spiritual Resonance)

Crește capacităţile înnăscute ale clientului de auto-vindecare și încurajează abilitatea de a tolera frecvenţe și vibraţii mai înalte.

Terapia prin culori (Auto Color Therapy)

Selectează dintr-o gamă de 256 de frecvenţe ale culorilor pe cele mai în măsură să contribuie la ameliorarea stresului.

Programul de training Auto Scalar

Programe de educare și vizualizare pentru echilibrarea factorilor de stres care afectează centrele de energie cunoscute subnumele de chakre.

Programul de training Auto Meridian

Face o evaluare de bază a meridianelor și iniţiază automat un protocol de re-educare creat pentru echilibrarea stresului/dezechilibrelor energetice în meridianele de acupunctură.

Programul de training pentru hiper-reactivitate (Hyper- Reactant)

Identifică și rectifică reacţiile la stres referitoare la nutrienţi, microbi, chimicale, solvenţi și alte substanţe.

Programul de acupunctură (Acu-Point Program)

Permite terapeutului să selecteze un anume punct de acupunctură și implicit să realizeze re-educarea acestuia, sau selectează un anumit punct folosind funcţia de auto-focus.

Programul de training pentru stres legat de ADN (DNA Stress Training Program)

Ajută la ameliorarea tiparelor de stres ale semnalelor emise de ADN.

Programul de training pentru enzime (Internal Enzyme)

Ajută clienţii să rectifi ce căile enzimatice afectate de stres.

Programul de training pentru echilibrarea stresului hormonal (Hormone Stress Rebalancing)

Ajută clienţii să re-educe reacţiile de stres care pot afecta sistemul endocrin.

Pentru programări la terapie biofeedback-biorezonanță, completati formularul de contact sau lăsați mesaj pe paginile de facebook urmând ca eu sa vă contactez ulterior.

Pagina noastră de Facebook :
CONTACT
Aboneaza-te la newsletter

Daca vrei sa te tinem la curent cu promotii, servicii noi etc

Pagina mea de Facebook :
CONTACT
Abonează-te la newsletter

Dacă vrei să te ținem la curent cu promoții, servicii noi etc.

Pagina mea de Facebook :
CONTACT
Abonează-te la newsletter

Daca vrei sa te tinem la curent cu promotii, servicii noi etc