TERMENI ȘI CONDIȚII:

Prezentul document reglementează condițiile de utilizare a site-ului www.adinacirjan.ro și de accesare a serviciilor prezentate pe acest site. Prin vizitarea site-ului www. adinacirjan.ro și accesarea serviciilor oferite prin intermediul acestuia vă asumați și consimțiți expres cunoașterea și acceptarea în totalitate, atât a acestor Termeni și Condiții, cât și a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei sunt guvernate de “Politica de confidențialitate” și de „Politica cookies”, care completează acești Termeni și Condiții. Vă rugăm să parcurgeți în întregime Politica de Confidențialitate și Politica cookies afișate pe pagina principală a site-ului.

Proprietarul site-ului www.adinacirjan.ro își rezervă dreptul să modifice oricând termenii și condițiile, iar forma actualizată a acestora va putea fi accesată de către Utilizatori pe Platformă în secțiunea “Termeni și Condiții” amplasată la subsolul paginii principale.

Acești termeni şi condiții aplicabile utilizării site-ului și prestării Serviciilor nu sunt disponibile Utilizatorului pentru stocare şi reproducere.

 1. Prezentare site
 1. Site-ul www.adinacirjan.ro și toate domeniile, subdomeniile, aplicațiile corelate cu acesta (denumite în continuare în mod unitar Site-ul) sunt proprietatea societății SC DIGITAL MEDIA SRL, o societate română cu sediul în Resita, Aleea Felix nr1 A/1/7, jud. Caras-Severin, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Caras-Severin   J11/33/2008, Cod Unic de Înregistrare: 23094314, e-mail office@adinacirjan.ro, nr. tel. +4 0745 574 854 (denumită în continuare Societatea, Prestatorul sau Adina Cirjan).
 2. Prin intermediul site-ului www. adinacirjan.ro vă prezintă și vă pune la dispoziție cursuri de dezvoltare personala, articole, materiale si evenimente online.
 3. Accesând site-ul, aveți posibilitatea să vă informați cu privire la componența serviciilor oferite de Adina Cirjan, să contactați Societatea în vederea solicitării de oferte, cursuri etc.
 4. Adina Cirjan poate publica pe Platformă informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care prestatorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.
 5. Serviciile care fac obiectul prestării în cadrul unei promoţii sau campanii de orice tip se vor supune şi termenilor şi condiţiilor aplicabile respectivei campanii sau promoţii.
 6. Orice promoții prezentate pe Platformă sunt valabile pe durata menționată.
 7. Societatea pune la dispoziţia Utilizatorului o adresă de e-mail în secţiunea „Contact” din Platformă, pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor. Ca regulă, comunicarea cu Societatea se va realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” din Platformă.
 1. Condiții de utilizare a site-ului
 1. Utilizarea Platformei în vederea plasării unei Comenzi, solicitării de ofertă sau vizionării este permisă oricărui Utilizator care acționează cu un scop legitim și care are intenția de a achiziționa de la Prestator unul sau mai multe Servicii prezentate pe Platformă, cu respectarea acestor termeni și condiții.
 2. Este strict interzisă utilizarea abuzivă a Platformei. Reprezintă utilizare abuzivă orice fel de utilizare a Platformei într-un mod care contravine practicilor comerciale corecte, a legislației în vigoare sau în orice alt mod care ar fi de natură să prejudicieze în orice fel Adina Cirjan sau afiliații acestuia.
 3. Adina Cirjan își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Clienți la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei Comenzi dacă, în opinia rezonabilă a Adina Cirjan, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Adina Cirjan sau ale afiliaților acestuia sau dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma.
 4. Societatea nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea site-ului și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

      Accesarea serviciilor

 1. Servicii cu executare imediată

1.1 Pentru a beneficia de serviciile care presupun o executare imediată, precum o sedinta de terapie ONLINE  aveți posibilitatea solicitării unei oferte din partea Adina Cirjan.

1.2.Prin trimiterea unei solicitări de ofertă vă dați expres consimțământul prelucrării datelor furnizate în vederea contactării dumneavoastră de către Societate, atât telefonic, cât și prin intermediul email-ului.

1.3 În urma trimiterii unei solicitări de ofertă, Utilizatorul va fi contactat de Adina Cirjan  în vederea prezentării unei oferte de preț și negocierii detaliilor unui eventual raport contractual.

 1. Servicii cu executare succesivă

2.1 Serviciile cu executare succesivă, precum o serie de mai multe cursurii sunt disponibile sub forma unui abonament și pot fi comandate  in urma semnarii unui contract cu prestatorul.

2.2. Toate serviciile vor fi achitate în avans pentru perioada de timp selectată de client in momentul semnarii contractului. Utilizatorul este de acord cu prelungirea automată a abonamentului și cu operarea plăților aferente abonamentului în mod recurent.

2.3. În cazul în care plata subscripției / abonamentului nu se confirmă, Adina Cirjan își rezervă dreptul de a suspenda serviciile către Utilizator, până când abonamentul este reactivat și respectiv plata abonamentului este .

2.4. Contractul se consideră încheiat între Prestator și Utilizator, în momentul primirii de către Utilizator de la Prestator, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS, a notificării privind efectuarea cu succes a plății Serviciilor.

2.5. Utilizatorul are posibilitatea de a anula oricând abonamentul printr-o simpla notificare trimisa pe adresa de mai: office@adinacirjan.ro. O plată efectuată nu se returnează chiar dacă Utilizatorul anulează abonamentul mai înainte de expirarea perioadei acoperite.

 1. Prețuri / Facturi / Plăți

Prețurile Serviciilor afișate pe site sunt exprimate în lei la care nu se adaugă T.V.A. firma Digital Media SRL fiind neplatitoare de TVA. Platile online cu cardul sunt facute prin intermediul EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard).

In cazul optiunii de plata ” Online prin card bancar „ veti fi redirectionat catre pagina securizata a procesatorului de plati unde veti completa un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra.

 – Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului „3-D Secure” dezvoltat de organizatiile de carduri Visa/MasterCard si care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.

 – „3-D Secure” asigura in primul rand ca nici o informatie legata de cardul dumneavoastra nu este transferata sau stocata, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de stiut! – Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la detinatorul de card!

 

 1. Prețul Serviciilor este stabilit sub forma unui abonament (lunar, trimestrial, semestrial sau anual), care se prelungește în mod automat pentru aceeași perioadă de timp până la momentul la care Utilizatorul uzează de dreptul său de anulare al abonamentului.
 2. Prestatorul va putea actualiza în orice moment prețurile Serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele Servicii. Cu toate acestea, pentru Utilizatorii care au un abonament în desfășurare, o astfel de modificare a prețurilor nu va putea afecta perioada pentru care s-a realizat o plată în avans.
 3. Prestatorul va emite Utilizatorului o factură pentru Serviciile livrate, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de catre Prestator. Utilizatorul va efectua plata serviciilor comandate în avans pentru perioada de timp selectată în contract.
 1. Dreptul de retragere al utilizatorului și de anulare al abonamentului

Vă informăm că potrivit legislației aplicabile contractelor de prestări servicii încheiate la distanță, Consumatorilor nu le este garantat un drept de retragere din Contract și de rambursare a prețului achitat Prestatorului.

Acest fapt nu vă afectează dreptul dumneavoastră de a opta în orice moment să anulați abonamentul achiziționat, fără preaviz, însă prestatorul nu va avea nicio obligație de rambursare a prețului pentru restul perioadei de timp facturate. Pentru anularea abonamentului va trebui să trimiteti un mail la office@adinacirjan.ro in care sa solicitati anularea abonamentului.

 1. Publicitate
 1. Clientul îşi poate exprima consimţământul pentru a primi comunicări comerciale prin poşta electronică, permiţând Prestatorului și colaboratorilor săi să efectueze astfel de comunicări, prin bifarea opţiunii specifice la finalul acestor termeni şi condiţii. Subiectul mesajelor electronice transmise prin e-mail va începe cu termenul „PUBLICITATE” scris cu majuscule.
 2. Clientul poate oricând să revoce consimţământul privind astfel de comunicări comerciale prin:
 • transmiterea unei solicitări în scris Vânzătorului la adresa de e-mail din secţiunea „Contact” din Platformă; în acest caz, revocarea va produce efecte în cel mult 48 (patruzeci și opt) de ore de la inițierea procedurii;

     Răspunderea

 1. Prestatorul nu răspunde pentru niciun fel de prejudicii cauzate Utilizatorului sau oricărui terț ca urmare a îndeplinirii de către Prestator a oricăreia din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor furnizate.
 2. Prestatorul nu poate fi în niciun caz responsabil de vreo pierdere a folosinței, de contracte, date, fond comercial, venituri sau profituri (indiferent dacă sunt considerate pretenții directe sau nu) sau orice pierdere, daună sau cheltuială subsecventă, specială, indirectă, incidentală, punitivă sau exemplară în baza sau în legătură cu prezentul Contract, Serviciile sale.
 3. Utilizatorul va păstra în condiții de siguranță username-ul și parola aferente Contului, fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor, a Politicii de confidențialitate și a Politicii cookies ori de câte ori utilizează site-ul.
 4. Prestatorul nu garantează utilizarea discontinuă și neîntreruptă a site-ului. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să îl facă indisponibil. Prestatorul va lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Utilizatorul nu are dreptul să intervină în operarea site-ului și nici să ia vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

     Sesizări & Reclamații

 1. Pentru sesizări sau reclamații legate de Serviciul achiziționat, Utilizatorul are la dispoziție formularul de contact disponibil pe Platformă.
 2. Utilizatorul poate formula reclamaţii cu privire la servicii, care vor fi trimise pe adresa de e-mail menţionată în secţiunea „Contact” de pe Platformă. Sesizările astfel recepţionate vor fi soluționate de Prestator în 30 (treizeci) de zile calendaristice de la primirea lor.
 1. Utilizarea și preluarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice

Prin utilizarea Platformei, Utilizatorul întelege şi acceptă să transmită către www.adinacirjan.ro date cu caracter personal, aceste date urmând să facă obiectul prelucrării în conformitate cu şi pentru scopurile prevăzute în Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, care completează aceşti Termeni și Condiții.

 1. Confidențialitate

Atât Prestatorul cât și Utilizator se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.

 1. Forță majoră
 1. Nici Prestatorul și nici Utilizatorul nu va fi răspunzător pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, totală sau parțială, este datorată unui eveniment de forță majoră astfel cum este definit de codul civil român.
 2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii evenimentului de forță majoră, respectivul eveniment nu încetează, oricare dintre Prestator sau Utilizator va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

     Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

 1. Prezentul Contract este supus legii române.
 2. Prestatorul și Utilizatorul vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice dispute sau neînțelegeri ar putea să apară. În măsura în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Prestatorului.

     Proprietate intelectuală și industrială

Conținutul site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a www.adinacirjan.ro Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în prealabil în scris de către Adina Cirjan.

Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Pagina mea de Facebook :
CONTACT
Abonează-te la newsletter

Dacă vrei să te ținem la curent cu promoții, servicii noi etc

Pagina mea de Facebook :
CONTACT
Abonează-te la newsletter

Dacă vrei să te ținem la curent cu promoții, servicii noi etc.

Pagina mea de Facebook :
CONTACT
Abonează-te la newsletter

Daca vrei sa te tinem la curent cu promotii, servicii noi etc